Bisidder

Jeg kan tilbyde bisidderfunktion ved samtaler med offentlige myndigheder, f.eks. på jobcenteret, ved samtaler hos praktiserende læge, eller ved samtaler på hospitalet.

Som borger hos de offentlige myndigheder, eller som patient, er man ofte nervøs og hører derfor ikke altid, alt hvad der bliver sagt. Det kan derfor være en hjælp, at være to der lytter.
Der kan også være behov for, at der tages notater og stilles spørgsmål ved samtalen og her kan en bisidder være behjælpelig. Ofte er der behov for en samtale, måske sammen med pårørende, hvor spørgsmål og svar drøftes og hvor det videre forløb aftales.

Inden samtalen med myndigheden, indledes selvfølgelig med et møde, hvor det afklares hvad borgeren har behov for, at få afklaret eller belyst, ved den kommende samtale.

Jeg kan endvidere være behjælpelig, med fortolkning af den relevante lovgivning.

Birgit Madsen