Rådgivning om børn

Kort fortalt

Jeg tilbyder forældrerådgivning især om sensitive børn og børn med særlige behov. Jeg lægger vægt på, at samtalerne foregår i en tryg og omsorgsfuld atmosfære og min rådgivning baserer sig på mange års professionel erfaring med børn.
Fagligt tager jeg udgangspunkt i anerkendende og ressourceforkuseret pædagogik, og jeg har også gerne direkte samtaler med børnene, hvis det ønskes.

Ring eller kontakt mig og få en snak og en eventuel introduktionssamtale.

Birgit Madsen

Mere uddybende

At være forældre er for de fleste, en af de største, mest fantastiske og til tider også en af de mest udfordrende opgaver i livet. Allerede inden barnet er født, melder sig ofte mange spørgsmål, om det at være forældre og om hvordan man er det på den ”rigtige” måde.

Der er masser af litteratur om emnet og her stiller eksperterne sig til rådighed med gode råd og vejledning. De gode råd er som oftest mangfoldige og saglige, men der kan også være mange divergerende meninger om det, at være forældre og hvordan man skal takle de problemer som opstår undervejs i barnets opvækst.
Desuden møder alle forældretidligt sundhedsplejersken og senere også pædagogerne i daginstitutionerne. Og de står alle parat med professionel vejledning, hvis der altså er tid, da pædagogerne, som vi alle har hørt, oftest er presset, på grund af den mange årige økonomiske udhuling af daginstitutionsområdet.

Vi lever i en oplysningstid, hvor man kan søge (hurtig) informationer om alt. Og det er på mange måder et privilegium, men det kan også være en kilde til forvirring og usikkerhed. Her tænker jeg især på de forældre, som oplever, at deres barn ikke reagerer som eksperterne foreskriver, er det forventelige. Måske er barnet på nogle områder ikke alderssvarende, mens det er det på andre. Barnet er måske ked af det, når det bliver afleveret i daginstitutionen, eller det fungerer ikke socialt. Spørgsmålene kan være mange.

Som forældre bestræber man sig på, at gøre sit bedste, men måske forstår man ikke altid, hvorfor barnet reagerer som det gør. Og det kan også være lidt af et detektivarbejde, at finde frem til hvad barnets adfærd er udtryk for og samtidig det kan være besværligt, som forældre, at skulle tage det alvorligt.

Mit udgangspunkt er, at barnet altid vil fortælle noget med sin adfærd og at man som forældre, i den situation, altid kan lærer noget om barnet og ikke mindst om en selv. Og her kan det være alt fra overraskende, besværligt, glædeligt, eller måske smertefuldt, som forældre, at indse hvad det er barnet vil fortælle. Men hvis man som forældre er åben, lydhør og omstillingsparat, kan mange problemer løses også inden de måske vokser sig store og mere uoverskuelige. Og netop her ligger meget ”guld” begravet, da ens børn altid spejler os som forældre og med deres adfærd kan lærer os rigtig meget om vores egen, måske fortrængte erfaringer, fra vores egen barndom.

Jeg har altid haft særligt fokus på de sensitive børn og de børn som ”falder mellem to stole”, da disse er de første der reagerer, hvis der mangler ressourcer eller forståelse for deres behov. Og som tidligere ansat i daginstitutioner, ved jeg, at man som forældre, kan have brug for, at tale med en uvildig person, især hvis man oplever, at der ikke er den forståelse og lydhørhed, man som forældre har brug for.

Min rådgivning tager udgangspunkt i en anerkendende, ressource fokuseret og pragmatisk til gang, med respekt for den enkelte families værdisæt, ressourcer og hverdag. Min rådgivning baserer sig på min uddannelse som socialpædagog og socialrådgiver, med mange års professionel erfaring med børn i alle aldre, udsatte så vel som normale børn og sidst men ikke mindst de erfaringer, jeg har til egnet mig gennem det, at være forældre til fire børn.

I min rådgivning lægger jeg vægt på ro, tryghed, tid og fordybelse. Den er anonym og jeg har selvfølgelig tavshedspligt. Lyder dette som noget for dig, så ring gerne, for en indledende samtale, hvor vi kan aftale det videre forløb.